InfoErbe

Home Page | Elenco Erbe | Famiglie | Ricerca | Ricerca Indicazioni | Glossario | Info
 

Nome Cinese

B

Bei Wu Wei Zi |

C

Ch'ang-p'u |
Ci-wu-jia |

D

Da Huang | Da-suan | Dang Gui |
Dong Quai |

G

Gan Cao | Gan Jiang |

H

Huang qi |

M

Ma Huang |
Mo Yao |
Mu Mei Gee |

N

Ngu Mei Gee |

Q

Qincai |

R

Ru Xiang |

S

Sang-Pai-Pi |
Sheng Jiang | Shui-ch'ang-p'u |
Suan |

T

Ting-li |
T’ien-men-tung |

W

Wu Wei Zi |

Licenza Creative Commons   InfoErbe è pubblicato sotto Licenza Creative Commons. - Marco Valussi e Luciano Posani